MHZ Logo

Welkom op de site van de Middenstandsraad Heusden-Zolder

Gemeentelijke adviesraad

Onze Middenstandsraad in Heusden-Zolder is samengesteld uit enthousiaste ondernemers die willen meewerken om de lokale zelfstandigen een stem te geven en advies te verlenen aan onze beleidsmensen. Wij vertegenwoordigen zowel de lokale handelaars, zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen en behartigen hun belangen. Wij trachten om elke handelskern te laten vertegenwoordigen in onze raad. Iedereen kan zich hiervoor kandidaat stellen. Elke maand, na een dagelijks bestuur, engageert ieder lid zich vrijblijvend voor de maandelijkse vergadering, waar we de agenda afwerken. Daarnaast is de nieuwe geschenkkaart één van de activiteiten van MHZ. Hier noteren we meer dan 100 deelnemende handelaars waar de geschenkkaarten van 10, 20 en 50euro kunnen te gelde kunnen gemaakt worden.

De feestverlichting, die onze gemeente én de handelskernen, aantrekkelijker maakt is ook een initiatief van MHZ in nauwe samenwerking met de gemeente. MHZ coördineert, de handelskernen dragen bij en de gemeente op hun beurt ondersteunt dit project volledig, zowel logistiek als financieel. Het bevordert niet alleen de samenwerking, maar zet onze gemeente, onze plaatselijke ondernemers ook op een ‘verlichte’ manier op de kaart en creëert een warme Kerst- en eindejaarssfeer. Ook bij de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor ondernemers draagt MHZ z’n steentje bij, waar we verwachten om iedereen een vrucht- en vreugdevol jaar toe te wensen. Eén van de momenten om op een leuke en aangename manier te netwerken met alle collega-handelaars en ondernemers op elk niveau. Iedereen heeft de mogelijkheid tot inspraak via de plaatselijke handelsvereniging. Sluit u daarom aan bij uw plaatselijke handelsvereniging, want op die manier wordt u gehoord en kan u constructief meewerken aan een actief en aangenaam handelsbeleid binnen onze gemeente.

Via deze website – en de links – proberen we een informatie- en communicatiekanaal te creëren. Wij doen tevens beroep op een ambtenaar lokale economie, de schepen voor Lokale Economie, Stebo en UNIZO Heusden-Zolder, die allen vertegenwoordigd zijn in dit adviesorgaan. U kan ten allen tijden onze activiteiten volgen en u kan terecht via het team lokale economie voor verdere vragen.Onze adviezen inzake handelsaangelegenheden zijn raadpleegbaar via de verslagen. De voltallige Middenstandsraad Heusden-Zolder wenst u en uw gezin een aangenaam 2017 toe en we hopen mekaar binnenkort te ontmoeten op één van de gelegenheden in uw handelskern.

Over de Middenstandsraad

Doel en werking van de MHZ
Logo

De Middenstandsraad Heusden-Zolder heeft als doel: een inspraak- en adviesorgaan te zijn van alle handelaars, zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen; de diverse activiteiten van handelskernen en –verenigingen te coördineren; het adviseren van het gemeentebestuur inzake handelsaangelegenheden; het verstrekken van documentatie en informatie aan de handelaars en zelfstandigen van Heusden-Zolder; De MHZ coördineert diverse activiteiten van de handelskernen en –verenigingen zoals:

Open MHZ
Jaarlijks organiseert de MHZ een info-avond of activiteit voor de handelaars in de gemeente rond een handelsgerelateerd thema.

Dag van de klant
In september bieden de handelaars aan hun klanten een klein geschenkje. De MHZ promoot dit bij de handelaars.

Hoe aansluiten bij de MHZ
De leden worden door de diverse handelskernen afgevaardigd. Zij dienen zich actief in te zetten voor het bevorderen van de handel in onze gemeente.
Wil je ook lid worden van de Middenstandsraad Heusden-Zolder, stuur dan je schriftelijke aanvraag aan de voorzitter:
Fernand Claes, Brugstraat 42, 3550 Heusden-Zolder.

Bestuur en raadsleden

Middenstandsraad Heusden-Zolder
Bruno Dethier
Voorzitter
Verenigde Handelaars Zolder
www.vhzolder.be
Isabelle Tielemans
Schepen
Van ambtswege
http://www.heusden-zolder.be
Fernand Claes
Ondervoorzitter
Handelaars Heusden Dorp
www.hhd.be
Ronny Oyen
Penningmeester
Winkelcentrum Cité
http://cité.be
Nick Inhelbrecht
Secretaris
Van ambtswege
http://www.heusden-zolder.be
Danny Tielens
Bestuurslid
Verenigde Handelaars Zolder
http://vhzolder.be
Frederick Maris
Bestuurslid
Bolderbergse Handelsvereniging
www.bolderberg.be
Jos Put
Afgevaardigde STEBO
n.v.t.
http://www.stebo.be
Raf Coomans
Raadslid
Unizo
Carlo Deferm
Raadslid
Bolderbergse Handelsvereniging
www.bolderberg.be
Jeffrey Jennen
Raadslid
Bolderbergse Handelsvereniging
http://www.bolderberg.be
Brenda Corsi
Raadslid
Handelaars Heusden Dorp
www.hhd.be
Greta Feyen
Raadslid
Handelaars Heusden Dorp
http://www.hhd.be
Véronique Baggermans
Raadslid
Verenigde Handelaars Zolder
http://
Dora Petsianas
Raadslid
Winkelcentrum Cité
www.cité.be
Roxanne Rachels
Raadslid
Winkelcentrum Cité
http://cité.be

Handelaarverenigingen

Door de MHZ erkende verenigingen.


Bolderbergse HandelsVereniging
Voorzitter: Frederick Maris
E-mail: bhv@bolderberg.be
website: www.bolderberg.be/

logo hhd
Handelaars Heusden-Dorp
Voorzitter: Fernand Claes
E-mail: info@hhd.be
website: www.hhd.be


Verenigde handelaars Zolder
Voorzitter: Bruno Dethier
Email: bruno@vhzolder.be
website: www.vhzolder.be

 


Winkelcentrum Cité
Voorzitter: Ronny Oyen
website: www.cite.be

Contactformulier

Naam
E-mail
Postcode & Gemeente
Straatt & nr.
Telefoon/GSM
Kies (minimum) één of meerdere bestemmelingen van het bericht.
!Opgelet! Dit bericht is niet privé en kan ev. door meerdere personen gelezen worden!
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om te controleren of u een menselijke bezoeker bent om zo spam te voorkomen.
Beeld-CAPTCHA
Voer de tekens in die op de afbeelding worden getoond.