Uitlenen van mobiele geluidsinstallatie

  • De mobiele geluidsinstallatie wordt door de middenstandsraad van H-Z voor de handelskernen en hun leden en de handelaars-deelnemers geschenkbonactie gratis ter beschikking en gebruik gesteld, mits voorwaarden.
  • De geluidsinstallatie mag enkel gebruikt worden in functie van de handelszaak of handelskern
  • Het gebruik van de mobiele geluidsinstallatie is verbonden aan een reglement waarmee de gebruiker zonder uitzondering dient akkoord te gaan, waarbij een waarborgsom gevraagd zal worden. Zie het reglement.
  • Bij het gebruik vragen wij respect voor het ter beschikking gesteld materiaal, zodat de volgende gebruiker eveneens over geschikt en onbeschadigd materiaal kan beschikken.
  • Wanneer beschadiging vastgesteld wordt zal een schadeloosstelling gevraagd worden.
  • Bij afhaling materiaal checken op volledigheid, eveneens bij terugbrengst. Er zal een checklist bijgevoegd zitten.
 Specificaties Uitleenreglement - Reservatieformulier