Terrassen op openbaar domein.

Vanaf 1 juli 2013, moet de aanvraag voor een  nieuw terras met inname van het openbaar domein gebeuren via bijgevoegd aanvraagformulier.  U kan dit dossier met bijhorende stukken binnenbrengen op de afdeling welzijn en lokale economie, 3de verdieping van het gemeentehuis.  De ambtenaar lokale economie volgt uw dossier op en zal u ook meedelen wanneer u een bouwvergunning moet aanvragen.

Volgende richtlijnen zijn van toepassing:

- Men moet een vrije doorgang houden van 1,5 m breed. Deze doorgang moet ook rolstoeltoegankelijk zijn.


- Voor de hulpdiensten heeft men in de straat nog minstens 5 m doorgang nodig.

- Er worden geen structurele wijzigingen toegestaan aan het openbaar domein.  Men moet het in de oorspronkelijke toestand kunnen herstellen.

- De tijdelijke toestemming voor het plaatsen van een terras op  het openbaar domein is:
- tweejaarlijks te vernieuwen.
- is een precaire vergunning: dat wil zeggen dat deze, na de uitbater gehoord te hebben, onmiddellijk intrekbaar is, indien noodzakelijk of bij niet-naleving van de voorwaarden.