Werken Suska-Berg - Graaf de Theuxlaan - Beringersteenweg


Werkzaamheden N72 (Beringersteenweg), Heusden-Zolder

Dit voorjaar zal het Agentschap Wegen en Verkeer de Beringersteenweg en de Graaf De Theuxlaan tussen de Veenderweg en de Rinkaerstraat gedeeltelijk herinrichten.

Vanaf maandag 3 februari zullen nutsmaatschappijen voorbereidende werkzaamheden uitvoeren. Tijdens deze werken kan het verkeer meestal in beide richtingen blijven rijden. Enkel tijdens het aanbrengen van de leidingen die de weg kruisen, zal het verkeer met tijdelijke verkeerslichten geregeld worden. Om de hinder te beperken zal dit alleen buiten de spitsuren gebeuren.

Deze werkzaamheden zullen ongeveer 1,5 maand duren.

Kruispunt met Veenderweg
Aansluitend op deze werkzaamheden zal de aannemer in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer beginnen met de herinrichting van de Beringersteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Veenderweg en de Opperstraat.

Door middel van middeneilandjes aan beide zijden van het kruispunt zal op de Beringersteenweg een middenstrook gecreƫerd worden zodat het verkeer in twee keren de Beringersteenweg op een veilige manier kan kruisen. De aannemer zal de Veenderweg ter hoogte van het kruispunt ook licht verbreden zodat de weggebruikers de straat comfortabeler kunnen inrijden en verlaten.

Om de verkeershinder te beperken zal de aannemer tijdelijke verhardingen aanbrengen. Hierdoor kan het verkeer tijdens het grootste deel van de werkzaamheden in beide richtingen op versmalde rijstroken blijven rijden. Voor fietsers voorziet het agentschap een dubbelrichtingsfietspad.

De aannemer zal deze werkzaamheden in drie fasen uitvoeren. Eerst wordt de Beringesteenweg aan de zijde van de Opperstraat heraangelegd. Vervolgens volgt de zijde van de Veenderweg. In de laatste fase zal de aannemer de toplaag en de belijning aanbrengen en de tijdelijke verhardingen verwijderen.

In totaal zullen deze wegwerkzaamheden ongeveer 2,5 maanden duren.
 
Kruispunten met Rinkaersweg en Guido Gezellelaan
Aansluitend op de werkzaamheden ter hoogte van de Veenderstraat start het Agentschap Wegen en Verkeer met de herinrichting van de Graaf De Theuxlaan tussen de Guido Gezellelaan en de Rinkaersweg. 

Het agentschap zal de middengeleider vanaf de rotonde doortrekken tot net voorbij de Rinkaersweg. Ter hoogte van dit kruispunt voorziet het agentschap een open zone in de geleider zodat het verkeer veilig de Graaf De Theuxlaan kan kruisen. Om deze aanpassingen uit te kunnen voeren zal de aannemer de Graaf De Theuxlaan lokaal verbreden en de bushalte heraanleggen.
Langs de rotonde op het kruispunt met de Guido Gezellelaan wordt de afslag richting Guido Gezellelaan aangepast. Door de verlenging van de uitvoegstrook op de Graaf De Theuxlaan en de aanpassing van de aansluiting op de Guido Gezellelaan zal ook deze verkeersafwikkeling vlotter en veiliger kunnen verlopen.

Tijdens het grootste deel van de werkzaamheden zal het verkeer over 2 versmalde rijstroken kunnen blijven rijden. Voor fietsers voorziet het agentschap omleidingen via de Holleweg en de Schootstraat aan de kant van de Rinkaersweg en de Melkerijstraat en de Obbeekstraat aan de zuidelijke zijde.
Tijdens de eerste fase zal de aannemer de zuidelijke weghelft heraanleggen. In de volgende fase volgt de zijde van de Rinkaersweg samen met de aanpassing van de afslag langs de rotonde. In de derde fase zal het laatste deel van de middengeleider samen met de voetpaden aangelegd worden. Tenslotte zal de aannemer de asfaltverharding vernieuwen.

Het volledige project zou tegen september 2014 afgerond moeten zijn.